img
ACS Group [TH]

Articles & News

img

Cleanroom

ห้องสะอาด (Cleanroom) คือ ห้องที่มีการควบคุมปริมาณอนุภาค ฝุ่นละอองและสิ่งปนเปื้อนต่างๆให้มีไม่เกินระดับที่กำหนดไว้ นอกจากนั้นยังรวมไปถึงการควบคุมปัจจัยเสริมต่างๆ ได้แก่ คุณลักษณะและความเร็วของลม อุณหภูมิ แรงดัน และระดับความชื้นสัมพัทธ์ภายในห้อง โดยในทางทฤษฎีนั้น ห้องคลีนรูมแบ่งได้เป็น 2 ประเภทหลักๆ ได้แก่ ห้องความดันบวก (Positive Pressure Room) และ ห้องความดันลบ (Negative Pressure Room)  

  • ห้องความดันบวก (Positive Pressure Room) คือ
    ห้องสภาวะที่ความดันภายในห้องมากกว่าความดันภายนอกห้อง หรือมากกว่าความดันบรรยากาศ ทำให้มีอากาศไหลออกจากห้อง อาศัยการอัดอากาศสะอาดเข้าในห้อง ทำไห้ห้องอยู่สภาวะPositive ป้องกันอากาศจากด้านนอกไหลเข้ามา ห้องความดันบวกเป็นสภาวะที่ใช้ในห้องสะอาด (clean room) หรือห้องที่ควบคุมความสะอาด ป้องกันสิ่งแปลกปลอมเข้ามาในห้อง เช่น พวกผลิตชิ้นงาน Electronic ห้องบรรจุ ห้องเตรียมวัตถุดิบบริเวณ high risk area เพื่อป้องกันมิให้อนุภาค เช่น ฝุ่นละออง แบคทีเรีย ยีสต์ รา รวมทั้งสปอร์ของแบคทีเรีย และสปอร์ของราเข้ามาได้
  • ห้องความดันลบ (Negative Pressure Room) คือ
    ห้องที่มีสภาวะที่มีความดันอากาศภายในห้องต่ำกว่าภายนอกห้อง อาศัยการอัดอากาศสะอาดไปรอบนอกห้องแทน อากาศภายนอกไหลเข้ามาภายในได้อย่างเดียว ซึ่งตามปกติ อากาศจะไหลจากที่ที่มีความดันอากาศสูงกว่าไปหาที่ที่มีความดันอากาศต่ำกว่า ห้อง Negative ใช้กับห้องสะอาด (cleanroom) ที่เกี่ยวข้องกับเชื้อโรค หรือ สารเคมีอันตรายที่ต้องป้องกันไม่ไห้แพร่ระบาดไปภายนอก โดย ความดันในห้องจะมีลักษณะเป็น Negative นั่นหมายความว่า อากาศภายในห้องซึ่งถูกทำให้มีความดันต่ำกว่า จะไม่ไหลออกจากห้องเมื่อมีการเปิด-ปิดประตู และป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคจากในห้องไปสู่บริเวณอื่นๆ
ACS GROUP ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ให้บริการออกแบบ ติดตั้ง ปรับปรุง และมีบริการทดสอบห้องคลีนรูมตามมาตรฐานสากลISO14644 รับรองผลการทดสอบโดยองค์กรที่ได้รับการรับรองจากสถาบัน NEBB ประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้เรายังจำหน่ายแผ่นกรองอากาศอุตสาหกรรมอีกด้วย หากธุรกิจของคุณต้องการเปลี่ยนแผ่นกรองอากาศ หรือต้องการสร้างห้องคลีนรูม เราให้บริการแบบครบวงจร โดยทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญและทีมงานที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ที่มาพร้อมกับราคาที่สมเหตุสมผล ลูกค้าภาครัฐ เอกชน และรัฐวิสาหกิจ จึงมั่นใจและไว้ใจในเรา
หากสนใจบริการสามารถติดต่อ

☎️ : + (66) 094 405 5599

📩 : official.acsgroup@gmail.com

LINE : https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=935sjjej

 

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor