img
ACS Group [TH]

Articles & News

img

Test the function of the V-Clean after use

ปัจจุบันนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่าปัญหาด้านมลภาวะทางอากาศเป็นปัญหาอันดับต้น ๆ ของสังคมโลก ตลอดจนสังคมไทยเององค์การอนามัยโลก (WHO) คาดการว่ามีผู้คนทั่วโลกจำนวน 7 ล้านคนที่มีความเสี่ยงต่อมลพิษทางอากาศประกอบกับรายงานของกรีนพืชประเทศไทย (Greenpeace Thailand) ระบุว่า“ มลพิษทางอากาศก่อให้เกิดการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรในประเทศไทยประมาณ 50,000 คนต่อปี" ซึ่งวิกฤตการณ์นี้ส่งผลกระทบอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กและผู้สูงอายุ จากการศึกษาผลกระทบของฝุ่นต่อการเสียชีวิตรายวันของผู้สูงอายุในวัย 75 ปีในประเทศญี่ปุ่นพบว่าหากรัฐสามารถลดระดับฝุ่นให้น้อยลงจะช่วยลดจํานวนผู้เสียชีวิตได้มากขึ้น กล่าวคือการปรับปรุงคุณภาพอากาศสามารถลดอัตราการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรได้

มลภาวะทางอากาศมีที่มาหลากหลาย เช่น การเผาไหม้เถ้าถ่านไอเสียจากรถยนต์และรถบรรทุกเมืองใหญ่และเขตอุตสาหกรรมที่มีการจราจรหนาแน่นโรงงานและงานก่อสร้างต่าง ๆ อย่างไรก็ตามคุณภาพอากาศภายนอกและในอาคารไม่ได้แตกต่างกันนัก การศึกษาจากของสำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อม (Environmental Protection Agency-EPA) พบว่าอาคารบ้านเรือนตลอดจนอาคารพาณิชย์หลายแห่งมีมลพิษทางอากาศภายในอาคารมากกว่าพื้นที่กลางแจ้งถึง 10 เท่า จึงกล่าวได้ว่าอากาศในอาคารอาจเป็นอันตรายมากกว่าที่คนทั่วไปนอกจากนี้ยังมีฝุ่นละอองยังถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพเองจากฝุ่นละอองมีขนาดเล็กจนไม่สามารถมองเห็นได้ที่สามารถถูกดูดเข้าไปสะสมในถุงลมฝอยของปอดหรือแทรกซึมเข่าสู่กระแสโลหิตและกระจายสารพิษไปทั่วร่างกาย ก่อให้เกิดปฏิกิริยาระคายเคืองและเกิดการอักเสบเฉียบพลันและเรื้อรัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กเล็ก ผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยง ผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจ ผู้ป่วยโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด โดยอาการจะเริ่มต้นที่ทางเดินหายใจ เช่น การไอ จาม เจ็บคอ หายใจติดขัด ไปจนถึงการลุกลามไปยังโรคระบบทางเดินหายใจรวมถึงกลุ่มโรคเกี่ยวกับหัวใจ เช่น โรคหลอดลมอักเสบ โรคปอดบวมหรือปอดอักเสบ โรคหอบหืด โรคมะเร็งปอด โรคถุงลมปอดโป่งพอง และโรคหัวใจขาดเลือดเอซีเอสแท็ก

เอซีเอสเท็กซ์ (ACS TEX) ได้พัฒนาเครื่องฟอกอากาศเพื่อสุขภาพหรือที่เรียกว่าวีคลีน(V-Clean) ช่วยลดปัญหาด้านมลภาวะทางอากาศภายในอาคารโดยเฉพาะในการจับฝุ่นละอองและฟอกอากาศบริสุทธิ์สามารถใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อให้พื้นที่ในบ้านมีอากาศที่สะอาดในระยะเวลาอันรวดเร็ว ช่วยให้อากาศปลอดโปร่ง เนื่องจากวีคลีนมีนวัตกรรมในการดักจับฝุ่นละอองที่สามารถกรองอนุภาคฝุ่นขนาดเล็กได้มากกว่าเครื่องทั่วๆไปถึง 5 เท่าจึงช่วยลดระดับฝุ่นในห้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบตัวเครื่องมีการทํางานเบาและมีแรงสั่นสะเทือนน้อย(ความดังไม่เกิน 60 เดซิเบล) จึงหมดปัญหาเสียงรบกวนขณะนอนหลับตลอดคืน

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคมที่ผ่านมาเอซีเอสเท็กซ์ (ACS TEX) ได้มีโอกาสเข้าให้บริการทําความสะอาดและตรวจสอบการทำงานเครื่องวีคลีน(V-Clean) ในบ้านคุณอภินันท์ เป็นหนึ่งในผู้ใช้บริการของเราที่อาศัยอยู่ในบ้านพักซึ่งมีผู้สูงอายุอยู่ร่วมด้วย จึงตัดสินใจเลือกติดตั้งเครื่องวีคลื่นเพื่อปกป้องสมาชิกในบ้านจากฝุ่นละอองความชื้นไรฝุ่นและเชื้อโรคต่าง ๆ อันเป็นความเสี่ยงต่อการเกิดโรคตลอดจนสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่เหมาะแก่การใช้เวลาร่วมกันในครอบครัวอย่างผ่อนคลายไร้กังวลซึ่งการเข้าบริการในครั้งนี้นับเป็นปีที่ 2 ของการเข้าใช้บริการจากเอซีเอสเท็กซ์ (ACS TEX)

เจ้าหน้าที่ACS TEXกำลังเปิดเครื่องวีคลีน เพื่อเปลี่ยนฟิลเตอร์กรองอากาศในบ้านผู้ใช้บริการ

เจ้าหน้าที่ACS TEXกำลังทำความสะอาดฟิลเตอร์ขั้นกลาง(medium filter) และฝาเครื่องเพื่อลดฝุ่นละอองในฟิลเตอร์และเครื่องวีคลีน


ภาพเปรียบเทียบก่อน-หลัง การทำความสะอาดและเปลี่ยนฟิลเตอร์

ภาพเปรียบเทียบฟิลเตอร์กรองอากาศเดิม (ซ้าย) และฟิลเตอร์กรองอากาศใหม่ (ขวา) ที่เอซีเอสเท็กซ์นํามาเปลี่ยน จะเห็นได้ว่าฟิลเตอร์กรองอากาศเดิมนั้นมีฝุ่นละอองจับอยู่เป็นจํานวนมาก เห็นได้จากสีของฟิลเตอร์ที่เปลี่ยนไปอย่างชัดเจน จากสีดำกลายเป็นสีเทาเข้ม ในขณะที่ด้านหลังของฟิลเตอร์กรองอากาศเดิมนั้นไม่เปลี่ยนสีต่างจากชิ้นใหม่นัก แสดงให้เห็นถึงการกรองฝุ่นละอองที่มีประสิทธิภาพของฟิลเตอร์ในเครื่องวีคลีน

หากสนใจสินค้าติดต่อ

☎️ : + (66) 094 405 5599

📩 : official.acsgroup@gmail.com

LINE : https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=935sjjej

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor

Powered by Froala Editor